Sitemap Printvriendelijk Mail sturen Inloggen < >
Welkom > Nieuws

Nieuws

Index

 

RegioSport stopt met uitzendingen en nieuws.
RegioSport werd gemaakt bij Unique.fm in Malden voor de gehele regio.

Door de ontstane situatie bij genoemde zender is RegioSport vooralsnog genoodzaakt te stoppen. Zie onderstaand persbericht.

 Persbericht 19 juni 2014

De Stichting Lokale Omroep Heumen (SLOH), beter bekend onder de zendernaam UniqueFM, stopt haar activiteiten per 1 juli aanstaande. De uitzendingen worden op 30 juni 2014 om middernacht definitief beëindigd.

Doordat de omroep al vanaf begin 2008 bestookt wordt met juridische procedures die door de voormalige voorzitter van de SLOH, de heer J.L.M. Coenen, namens diverse stichtingen zijn (en nog steeds worden) aangespannen, zijn door de torenhoge advocaatkosten de financiën van de SLOH dermate uitgehold dat het beëindigen van haar activiteiten noodzakelijk is geworden.

Ondanks het feit dat de SLOH tot op heden steeds in het gelijk is gesteld en de heer Coenen c.s. door de rechter is veroordeeld in gerechtelijke kosten, bood dit de SLOH geen soelaas, omdat de stichtingen namens welke de heer Coenen steeds procedeert zelf helemaal leeg zijn en geen verhaal bieden.

De aanhoudende reeks van procedures, de heer Coenen heeft laten weten dat er nog meer zullen volgen, betekenen dat de gelden van de SLOH, vrijwel geheel afkomstig uit gemeentelijke subsidies, niet kunnen worden besteed aan de eigenlijke taken van de omroep. Dit vooruitzicht heeft de gemeente doen besluiten om de subsidiëring van de lokale omroep, welke in een paar jaar al sterk was afgebouwd, geheel te beëindigen. De SLOH ziet ook geen mogelijkheden om op andere wijze het verzorgen van uitzendingen financieel mogelijk te maken.

De voortrekkersrol die de omroep vele malen heeft vervuld, een drietal nominaties voor de OLON Award en een herhaaldelijk positief oordeel van de luisteraars hebben onze lokale omroep niet kunnen baten en ondanks de onverminderd enthousiaste inzet van circa vijftig vrijwilligers komt nu dus een einde aan het bijna 30 jaar bestaan van deze unieke en in wezen kerngezonde omroep. Het is bijzonder droevig dat dat op deze manier moet gebeuren.

Het bestuur van de
Stichting Lokale Omroep Heumen,
Ferd Vrijmoed
Stephan van Helmond